Makita RST250
DKK 2.195,00 1.865,75
Makita ER2650LH
DKK 2.695,00 2.290,75
Makita EM2600U
DKK 2.495,00 2.120,75
Makita EM2651UH
DKK 3.695,00 3.140,75
Makita EBH341U
DKK 4.295,00 3.650,75
Makita EM4351UH
DKK 5.795,00 4.925,75
Makita EM4350RH
DKK 6.595,00 5.605,75
Antal varer: 7